/ O NAS

Jak działamy

Przewiń

Dbamy o każdy detal
Twojej inwestycji

Jako generalny wykonawca podchodzimy wszechstronnie do Twojej inwestycji. Od doradztwa przy zakupie gruntu, opracowania planów architektonicznych i infrastrukturalnych po uzyskanie pozwoleń na budowę i finalną realizację inwestycji. Wypracowany przez wszystkie lata obecności na rynku nasz model działania pozwala nam zagwarantować Inwestorom skuteczną realizację każdego projektu budowlanego. W swoim portfolio posiadamy wielomilionowe inwestycje zakończone z sukcesem.

Sprawdź, jak działamy, aby skutecznie
zaoszczędzić Twój czas, zoptymalizować koszty i oddać inwestycję w ustalonym terminie

Analiza potrzeb,
zdefiniowanie celu

Na pierwszym spotkaniu z Inwestorem przeprowadzamy analizę jego oczekiwań i potrzeb. Rozmawiamy o planowanej inwestycji, zbierając kluczowe dla projektu informacje. W oparciu o zebrane dane wybieramy najbardziej optymalne rozwiązania, które pozwolą efektywnie sprostać zadanym wymaganiom.

Przygotowanie
oferty

Po rozpoznaniu potrzeb Inwestora przeprowadzamy analizę możliwych rozwiązań pod kątem ich opłacalności i zastosowania. Na podstawie zebranej wiedzy przygotowujemy kompleksową ofertę, uszytą na miarę oczekiwań Inwestora. Po otrzymaniu przygotowanej propozycji dokładnie omawiamy z Inwestorem jej szczegóły, ze szczególnym uwzględnieniem planowanych technicznych rozwiązań.

Sporządzenie
umowy

Na podstawie wcześniejszych ustaleń przygotowujemy umowę, która będzie zabezpieczać interesy obu stron. We współpracy z Inwestorami zawsze koncentrujemy się na partnerskich relacjach, otwartej i jasnej komunikacji, która prowadzi do osiągnięcia wspólnego celu.

Prace
projektowe

W odniesieniu do przeprowadzonych rozmów z Inwestorem nasi architekci przygotowują koncepcję architektoniczną i wstępną wizualizacje obiektu, przelewając na rysunki wizje Inwestora. Następnie nasz zespół doświadczonych projektantów przygotowuje wielobranżowy projekt spełniający odpowiednie normy oraz wszelkie potrzeby Inwestora.
Nasze projekty wykonujemy za pomocą nowoczesnego oprogramowania w technologii BIM. Zawsze skupiamy się na merytorycznej szczegółowości wykonywanych projektów z zachowaniem najlepszych standardów.

Prace
budowlane

Za zgodną z zaplanowanym harmonogramem realizację inwestycji odpowiada nasza kadra wykwalifikowanych kierowników i inżynierów budowy. To oni czuwają nad prawidłowym przebiegiem każdego etapu prac budowlanych oraz są do dyspozycji Inwestora w trakcie budowy. Weryfikujemy pod kątem cenowym rozwiązania zawarte w projektach budowlanych dostarczonych przez Inwestora. Dbając o zadowolenie naszych klientów zawsze pozostajemy otwarci na zmiany w projekcie, również w trakcie trwania budowy.

Zakończenie budowy
i wsparcie ekspertów

Wraz z zakończeniem budowy dopełniamy wszelkich formalności, które są niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Z naszymi Inwestorami dzielimy się doświadczeniem i wiedzą, oferując stałe wsparcie merytoryczne, nie tylko w trakcie trwania budowy, ale również po jej zakończeniu. Naszym klientom zapewniamy profesjonalną i szybką obsługę gwarancyjną, pozostając cały czas do ich dyspozycji.